Mgr. Václav Dvořák - předseda Tisk

Mgr. Václav Dvořák je režisér - dokumentarista, absolvent pražské FAMU. Pracoval externě v Krátkém filmu Praha, vedl filmový štáb vulkanologicko-botanické expedice Ecuador 1982. V roce 1989 - 1990 v Československé televizi jako člen stávkového výboru vedl vysílání Občanského fóra. Podnikatel a umělec na "volné noze".

Mimo jiné i autor dokumentárního filmu "Uloupené Kosovo" (scénář, kamera, režie) odvysílaného v ČT v červenci 2008. Zakládající člen občanského sdružení Nezávislá média. V současné době pokračuje v práci na dalších dokumentech z území bývalé Jugoslávie a tp i přesto, že Čeksá televize o ně nemá zájem.

Od prosince 2011 byl Václav naším místopředsedou a od ledna 2011 je naším předsedou.

(Předseda Václav Dvořák dne 2.2.2014 požádal o zproštění funkce v našem občanském sdružení, protože se uchází o členství v Radě České televize. Volba nového předsedy proběhne na začátku března 2014.)